STICHTING
GROTE KERK NAARDEN
Identity, website, campaign, etcetera
2019—11      
GROTE KERK NAARDEN
Dwalend door de magistrale kerk op zoek naar de sporen van de meesters door de eeuwen heen, die de inspiratie voor deze identiteit vormen. Studio Nijhoff boog haar over de rebranding van deze bijzondere stichting en benadrukt de elementen van haar eigen schoonheid.


Baken van Holland
‘Middenin de Vesting staat Grote Kerk Naarden: al eeuwenlang een baken van Holland. Voor schippers op de Zuiderzee, voor de Spaanse troepen en de Geuzen, voor de postkoets in de zeventiende eeuw, voor bezoekers en bewoners in meer dan 500 jaar geschiedenis.  Ook figuurlijk is de kerk een baken.
Of je nu alleen of met veel bent, het gebouw omarmt je. Met haar zachte licht en wereldberoemde tongewelf boven je hoofd. Grote Kerk Naarden is een podium voor kwaliteit én een plek voor iedereen om in te luisteren, beleven, delen en beschouwen.

In de huisstijl, ontworpen door Studio Nijhoff, zijn historische elementen uit de kerk verwerkt. Het logo vormt het bovenaanzicht van de kerk en de dubbele O zie je terug in grafstenen. En kijk eens goed naar de vensters in Agenda, die zie je terug in het tongewelf. De lijnen van de preekstoel zijn gebruikt, kruisbogen, het orgel en natuurlijk komt ook de vesting terug.’

Credits websitedevelopment: Wieger de Leur.Special thanks: Ellen Snoep, Angela Mast & Eveline ter Veer.  

   

Mark
BUREAU PEP
Identity, website, stationary, etc
2019—05

BUREAU PEP activeert netwerken en wakkert samenwerkingen aan om een gezamenlijk doel te behalen met groots effect

Het oneindige energieke patroon van de identiteit geeft de synergie en explosieve kracht van PEP weer die elkaar in beweging brengt. 
BUREAU PEP aan het woord:
‘Vrijwel geen enkele organisatie werkt solistisch. Steeds vaker hebben we anderen nodig om doelen te verwezenlijken. Wij helpen organisaties om impactvolle merken, programma’s en campagnes te ontwikkelen vanuit een samenwerking. Tussen afdelingen, communities en organisaties.

Wij ontwikkelen merken, campagnes en projecten die meerdere partijen als afzender hebben: van landelijke manifestaties tot lokale samenwerkingen. Het vormgeven van gezamenlijke initiatieven vraagt om een bijzondere aanpak. Hierin zoeken we altijd naar een gemeenschappelijke visie die verbindt.’
Mark
Club Rhijnhuizen
Interactive Infographic
2019—In blije samenwerking met
MARGRIET OSINGA - illustratieClub Rhijnhuizen
Een interactieve infographic ter stimulering participatie in duurzaamheid van de wijk Rijnhuizen te Nieuwegein.

Rijnhuizen geeft energie!
Rijnhuizen is in transformatie. Van werkgebied verandert het gebied de komende jaren in een duurzaam woon- en werkgebied waar groen en historie steeds meer zichtbaar worden. Binnen de Club Rhijnhuizen werken we samen aan de kwaliteit van dit gebied. De wens is dat nieuwbouwwoningen en kantoortransformaties op een duurzame manier gerealiseerd worden. Middels een lokaal warmtenet kan Rijnhuizen van het aardgas af, deelauto’s die als opslag werken voor je eigen zonne-energie en als we dan toch aan een mooi Park Rijnhuizen werken, dan het liefst meteen een klimaatadaptieve wijk!’

Samenwerking met VliegerprojectenCredits - illustration Margriet Osinga Credits - (web)development Wieger de Leur

Studio Nijhoff verzorgd alle Visual Communication van Club Rhijnhuizen - Identity | invitations | flags | website | brochures | flyers | banners | signing | newsletter | etceteraVliegerprojecten
2018—04

Vliegerprojecten, gebiedsontwikkeling en locatiemarketing.

Vliegerprojecten zet haar netwerk van haar omgeving in beweging, soms niet eens direct zichtbaar, maar het heeft effect op het algehele geheel. Met een micro-impuls, een macro-resultaat creëren.

Deze huisstijl visualiseert het effect en drive van Vliegerprojecten als aanjager en de kracht van motiveren tot mooie samenwerkingen.

“Vlieger gelooft niet in het schreeuwen vanaf een afstand, maar in het doen van binnenuit.”

Vliegerprojecten bekijkt gebieden en ziet kansen. Het benut het (lokale) netwerk door deze aan elkaar te verbinden en om gezamenlijk zich in te zetten voor een betere, duurzame, leukere, socialer woon- werk- en leefomgeving. Het doen (her)leven van de stad in de netwerksamenleving.

Kortom houdt Vliegerprojecten zich bezig met de gebiedsontwikkeling en de locatiemarketing daarvan. Zij organiseert ontmoeting, onderzoekt de identiteit van een plek en verandert al doende het imago.

Studio Nijhoff werkt in vele projecten nauw samen met Vliegerprojecten om een passend concept en ontwerp te bedenken.
EO WIJERS
2018—03EO WIJERS stichting, Prijsvragen voor stimulering Ruimtelijke kwaliteit op regionaal niveau.

    – vernoemd naar bouwkundig ingenieur Leonard Wijers – is al ruim drie decennia een onafhankelijke pleitbezorger voor de inzet van het regionaal ontwerp bij de aanpak van bovenlokale vraagstukken. De stichting heeft een roemruchte geschiedenis achter de rug waarin belangwekkende transitieopgaven over het voetlicht zijn gebracht.

De tien prijsvragen die de Eo Wijersstichting sinds 1985 organiseert, hebben befaamde winnaars opgeleverd.

De missie van de Eo Wijersstichting – ‘stimuleren van ruimtelijke kwaliteit op regionaal niveau’ – is nooit ten einde. Want ondanks dat hedendaagse kwesties op het gebied van klimaatadaptatie, energietransitie, voedselproductie, mobiliteit of woningbouw bestuurlijke grenzen overschrijden, is een regionale benadering van deze opgaven lang niet vanzelfsprekend. Laat staan dat een rol voor het ruimtelijk ontwerp gegarandeerd is.

Studio Nijhoff maakte een rebrand van het oude logo en bouwde het uit tot een nieuwe identiteit en website in ontwerp en concept.
Mark

STUDIO NIJHOFF
Visual Communication, Concept, 
Graphic Design, Print- & Digital Media,
Material Research & Experiment
Utrecht, Netherlands