Jan Terlouw Innovatie Prijs - Kiemt
Identity, Event, Design
2017—08
Made by Studio HandsDe Jan Terlouw Innovatie Prijs is door Stichting Kiemt in 2011 in het leven geroepen om (duurzame) innovaties en nieuwe bedrijvigheid in Oost Nederland een extra impuls te geven, op het terrein van Energie- en Milieutechnologie, Biobased Economy of Circulaire Economie. 

Studio Hands ontwierp de nieuwe huisstijl en verzorgde de designs voor op het evenement van de prijsuitreiking.  

Kiemt is een stichting die zich met haar netwerk van innovatieve bedrijven richt op de energietransitie en circulaire economie, en werkt intensief samen met die bedrijven, overheden, onderzoekers en onderwijsinstellingen in Oost-Nederland. Kiemt heeft als doel via nauwe samenwerking en kennisuitwisseling, innovaties daadwerkelijk te realiseren en een fundamentele basis voor (nieuwe) economische bedrijvigheid en realisatie van energie- en klimaatdoelstellingen te leggen.

STUDIO NIJHOFF
Visual Communication, Concept, 
Graphic Design, Print- & Digital Media,
Material Research & Experiment
Utrecht, Netherlands